دانلود طرح جابر – پوسیدگی دندان

دانلود طرح جابر – پوسیدگی دندان

دانلود طرح جابر – پوسیدگی دندان

 

 

 

 

 

 

دانلود طرح جابربن حیان – پوسیدگی دندان+دفترکارنما

فرمت فایل (word) و قابل ویرایش

محتوای این مجموعه شامل:

دفتر کارنما

پاورپوینت پوسیدگی دندان


پوستر های طرح جابربن حیان پوسیدگی دندان


تابلوی نمایش طرح جابربن حیان پوسیدگی دندان


مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان پوسیدگی دندان


این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

پوسیدگی دندان بیماری عفونی قابل انتقالی است که با فعالیت میکروبها در سطح دندان آغاز می‌شود و در ساختمان آن پیشرفت می‌کند. برای ایجاد پوسیدگی، مواد قندی هم باید در دسترس میکروبها باشند تا عامل خراب کننده ساختمان معدنی، یعنی اسید تولید گردد. در واقع پوسیدگی دندان تخریب بافتهای سخت دندان است. وقتی یک بیماری در اثر فعالیت میکروبها ایجاد شود آن را بیماری عفونی می‌نامند. و اگر بیماری بتواند از محلی به محل دیگر منتقل شود آنرا بیماری قابل انتقال می‌گویند. با تعریفی که از پوسیدگی دندان شد، می‌فهمیم که پوسیدگی می‌تواند از یک دندان به سایر دندانها سرایت کند.

 

 

 

 

نکات مهم :

((هنگام خرید از فروشگاه حتما ایمیل و شماره تلفن همراه خود را بصورت درست و کامل وارد نمایید ))


دانلود طرح جابر– زلزله

دانلود طرح جابر– زلزله

دانلود طرح جابر– زلزله

 

 

 

 

 

 

دانلود طرح جابربن حیان – زلزله+دفترکارنما

فرمت فایل (word) و قابل ویرایش

محتوای این مجموعه شامل:

دفتر کارنما

پاورپوینت زلزله


پوستر های طرح جابربن حیان زلزله


تابلوی نمایش طرح جابربن حیان زلزله


مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان زلزله


این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

 

زلزله عبارت از حرکات و ارتعاشات نا گهانی سطخ زمین ناشی از شکسته شدن سنگهای پوسته زمین و رها شدن انرژی ذخیره شده در آنها است که در صورت شدت زیاد در مراکز انسانی موجب خسارتهاوزیانهای فراوان می شود.

زلزله از یکطرف موجب شکسته شدن و جابجائی بین توده های سنگی پوسته زمین می شود و ازطرف دیگر همین جابجائی و شکسته شدن منجر به ایجاد امواج و انتشار در درون زمین می شود ، مانند انداختن قطعه سنگی در حوض یا دریاچه که منجر به ایجاد امواجی می شود.

زلزله مانند شکسته شدن قطعه چوب خشک شده ای می ماند که از یکطرف موجب گسیخته شدن چوب و از طرف دیگر موجب انتشار امواج در اطراف خود می شود.

 

 

 

نکات مهم :

((هنگام خرید از فروشگاه حتما ایمیل و شماره تلفن همراه خود را بصورت درست و کامل وارد نمایید ))